Vývoj limitů pro ropné látky ve vodách a zeminách /

Ropné produkty jako nejčastější polutanty znečišťující povrchové a podzemní vody, půdu a horninové prostředí. Analytické metody používané pro stanovení ropných látek. Postup stanovení ropných látek ve vodách, půdách či kalech. Vývoj limitních hodnot přípustných koncentrací ropných látek v pitné vodě...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Čížek, Jiří (Author)
Format: Články z časopisů
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!